Contact

  Gửi[:en]Send[:]"]

  [:en]HAI TRIEU CO.,LTD

  Address: Lot 2/6 Phan Thiet Industrial zone, Phong Nam Commune, Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Vietnam
  Tel: +84252 3739 666
  Email: thanh@haitrieufood.com
  Website: https://haitrieufood.com

   Mr.Minh Nguyen
   Sale Director
  Cell: +84932349858   (WhatsApp/Wechat/Line/Kakaotalk)
  Email: minh@haitrieufood.com

  [:vi]CÔNG TY TNHH HẢI TRIỀU

  Địa chỉ: Lô 2/6 khu công nghiệp Phan Thiết, Xã Phong Nẫm, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
  Tel: +84252 3739 666
  Email: thanh@haitrieufood.com
  Website: https://haitrieufood.com
   Mr.Minh Nguyen
   Sale Director
  Cell: +84932349858   (WhatsApp/Wechat/Line/Kakaotalk)
  Email: minh@haitrieufood.com

  [:]

  Google maps