Sản phẩm khối Yellown Tuna Saku cho Sashimi và Sushi

Saku cá ngừ Yellown là một sản phẩm thịt cá ngừ mà bạn có thể mua ở cửa hàng tạp hóa. Như bạn đã biết cá ngừ là một món ăn từ biển cũng rất phổ biến gần đây. Đây có thể là lý do tại sao có nhiều loại sản phẩm thịt cá ngừ …

Sản phẩm đã qua xử lý CO cá ngừ vây vàng chất lượng cao với hình thức tươi mới

Bạn có thể thường thấy nhiều loại sản phẩm cá ngừ vây vàng được xử lý CO khi đi mua hàng tạp hóa. Sau đó, bạn sẽ tự hỏi sản phẩm này là gì vì bạn sẽ sử dụng nó để nấu các món ăn của bạn sau này chắc chắn bạn muốn biết thêm …

Tuna exports fell after two months of consecutive growth

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

(English) Agriculture, forestry and fishery grew 3.16% in 2021

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

(English) SATS launches new campaign to spur US aquaculture expansion

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

(English) Namibia revels in MSC certification of hake fishery

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

(English) World’s biggest fish market in Tokyo hit hard by COVID-19

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

(English) To Save Indian Ocean Yellowfin Tuna From Overfishing, Managers Must Act Now

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

(English) Social media users sink teeth into sharks at wet marke

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

(English) Asian carp roundup opens new front in battle

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).