Tuna Cube


Quy cách: CO Tuna cube
Khối lượng:
Nơi sản xuất:  Hải Triều Food
Nguồn gốc: 
Giá: Liên hệ chúng tôi
Liên hệ đặt hàng