• 0084937519181
  • thanh@haitrieufood.com
  • Language:
    • vi

Ưu tiên phát triển thủy, đặc sản theo vùng sinh thái

(Thủy sản Việt Nam) – Ngày 20/12, tại Hòa Bình, Tổng cục Thủy sản phối hợp với Sở NN&PTNT Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban nuôi trồng thủy sản nội đồng các tỉnh phía Bắc năm 2019; nhằm đánh giá hiện trạng quản lý sản xuất nuôi thủy sản nước ngọt tại các tỉnh phía Bắc và bàn giải pháp quản lý, phát triển sản xuất các năm tiếp theo.

phat trien thuy san

Số liệu tại hội nghị cho thấy, diện tích tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản của vùng khoảng 328.252 ha; trong đó, 89,4% diện tích nuôi nước ngọt, 11,6% diện tích nuôi nước mặn, lợ. Ngoài ra, các tỉnh miền núi phía Bắc còn có hàng trăm nghìn ha mặt nước hồ chứa, hồ thủy điện, thủy lợi có thể phát triển nuôi cá lồng bè, nuôi cá hồ chứa.

Nuôi trồng thủy sản tại các tỉnh phía Bắc đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội. Một số vùng có khả năng phát triển nuôi các đối tượng chủ lực phục vụ xuất khẩu, có giá trị kinh tế cao, như: tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá song, cá vược, hàu, tu hài, ốc hương… Tuy nhiên, quy mô nuôi nước ngọt ở các tỉnh phía Bắc còn nhỏ lẻ, phân tán, chưa hình thành vùng sản xuất tập trung…

Đối với các tỉnh miền núi, do đặc điểm địa hình, diện tích manh mún, cần đa dạng hóa đối tượng nuôi, ưu tiên phát triển các đối tượng thủy đặc sản theo vùng sinh thái, thực hiện phương châm “mỗi vùng một sản phẩm” để nâng cao khả năng cạnh tranh và giá trị hàng hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung về kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt năm 2020; tình hình nghiên cứu, sản xuất giống thủy sản phục vụ nhu cầu sản xuất; việc tuyên truyền, nhân rộng mô hình nuôi thủy sản tiên tiến, đạt hiệu quả cho người nuôi; đánh giá tiềm năng, lợi thế, khó khăn trong nuôi trồng thủy sản tại các địa phương. Cùng đó, cần đẩy mạnh công tác khuyến ngư, xây dựng các mô hình áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào ương nuôi giống truyền thống, giống bản địa, giống mới…

Thu Trang
0084937519181